Het Sarnami Hindustani (Sarnami) is de moedertaal van Hindostanen in Suriname en Nederland.

Khichri-Bhasá
Het Sarnami is een mix van talen en dialecten gesproken door Brits-Indiase contractarbeiders, grotendeels afkomstig uit de staten Uttar Pradesh en Bihar. Zij spraken voornamelijk Bhojpuri, Awadhi, Hindi en Urdu. Later werd de taal aangevuld met o.a. woorden uit het Sranan Tongo, Nederlands en Engels. Het Sarnami wordt daarom ook wel een ‘Khichri-Bhásá’ genoemd; een mengelmoes van talen.

Verschil in uitspraak
Door de vermenging van talen is in Suriname verschil merkbaar in uitspraak en aanduidingen voor bepaalde woorden. Het Sarnami dat bijvoorbeeld in Nickerie wordt gesproken, kent meer woorden met een ‘Engelse’ achtergrond. Dit door de nabijheid van Guyana.

Grammatica
Het Sarnami kent haar eigen grammatica. De zinsbouw is vrijwel gelijk aan die van het Hindi. De taal wordt vaak op gebiedende wijs gebruikt en wordt over het algemeen beschouwd als volkstaal.

Varianten
In vrijwel alle landen waar Indiase contractarbeiders zijn gevestigd, wordt wel een variant van het Sarnami gesproken: Trinidad Bhojpuri, Fiji Baat, Guyanese Aili Gaili.

De reis van het Sarnami